home > total wellnes systeem > boeken

Boeken

Het menselijk lichaamsveld gedecodeerd

Het menselijk lichaamsveld gedecodeerd

Door Peter H. Fraser, Harry Massey and Joan Parisi Wilcox

Na decennialang onderzoek heeft Peter Fraser een systeem geformuleerd dat het meridianenstelsel van de Chinese geneeskunde verenigt met de golftheorie uit de kwantumfysica. Hiermee legt hij als eerste de veelomvattende connectie tussen de biochemie en de bio-energie van het menselijk lichaam. Fraser legt uit dat we allemaal een lichaamsveld hebben dat is gebaseerd op het twaalfmeridianenstelsel. Een stelsel dat door het gehele lichaam de informatie verwerkt en afstemt. Hij geeft aan dat onze gezondheid wordt bepaald door de mate waarin de energie stroomt en de informatie wordt gecommuniceerd door deze kanalen. In dit boek beschrijven Fraser en Massey gedetailleerd hun revolutionaire NES Health-systeem voor een optimale gezondheid. Dit systeem gebruikt Infoceuticals om verstoringen en blokkades in de informatiestroom van het lichaamsveld te verhelpen. De imprint met informatie functioneert als een ‘wegwijzer’ om het zelfherstellend vermogen van het lichaam (weer) in te schakelen.

Het boek presenteert een geïntegreerd model van de energetische fysiologie van het lichaam (het menselijk lichaamsveld) en de invloed op de gezondheid. Het laat zien dat een aandoening of ziekte het gevolg is van een informatieblokkade in het lichaamsveld.

Energy and information in Nature

Energy and Information in Nature

Door Peter H. Fraser

Genezing is een intern proces, een proces dat plaatsvindt in lichaam en geest en afhangt van de juiste informatie. Informatie stuurt de energie en creëert de materie waar we van gemaakt zijn. Maar wat houdt dat precies in? Hoe vindt de informatie-uitwisseling plaats in het lichaamsveld zelf en daarbuiten. En op welke wijze beïnvloedt dit elkaar. Dit boek beantwoordt deze vitale vragen. Het geeft een schets van de Space Resonance Matching-methode, die bij Peter Fraser heeft geleid tot een nieuw begrip van informatieoverdracht, en de dynamiek van het menselijk energie- en informatieveld. Het introduceert tevens de meest belangrijke delen van het veld, de Energetic Drivers en Integrators, en legt uit wat hun functie is bij het herstel.

Als aanvulling op de presentatie van deze belangrijke ontdekkingen spoort Peter Fraser ons aan deze nieuwe kennis van informatie-uitwisseling toe te passen op alle gebieden van wetenschappelijk onderzoek – met de verwachting dat dit in de 21ste eeuw zal leiden tot verdere doorbraken in onze evolutie.

Dit boek is alleen verkrijgbaar in de Engelse taal.

Understanding the Universe through Global Scaling

Understanding the Universe through Global Scaling

Door Rainer Viehweger

Dit boek introduceert Global Scaling, gebaseerd op de leer en persoonlijke verklaringen van zowel Dr. Hartmut Müller als andere wetenschappers. Global Scaling wordt gezien als de basis voor nieuwe wetenschappelijke toepassingen, onder meer op het gebied van gezondheid. Het is een natuurlijk fenomeen dat door Dr. Müller in de tachtiger jaren van de vorige eeuw is ontdekt. Materie wordt gezien als een geheel van natuurlijke trillingen, dat kan evolueren en in staat is een fractal met harmonieuze patronen te vormen, zolang er energie aanwezig - ook als de materie bijna geheel tot rust is gekomen. Hiermee krijgen we inzicht in het masterplan van de creatie en de handtekening van de creatiemelodie. We begrijpen hierdoor hoe harmonie tot stand komt in het universum – de bron van de innerlijke schoonheid. De natuur gebruikt haar energie op de meest effectieve manier, het zet daarbij de ingeboren  intelligentie in die voortkomt uit het bewustzijn dat zich manifesteert in zowel kosmische als microscopische relaties.

Dit boek is alleen verkrijgbaar in de Engelse taal.

Healing yourself and others by mastering energy and information

Healing Yoursellf and Others by Mastering Energy and Information

Door Harry Massey

In dit boek verkent Harry Massey, visionair, ondernemer, CEO van NES Health, en producent van de baanbrekende documentaires op het gebied van de nieuwe gezondheidswetenschap, The Living Matrix (www.livingmatrixshop.com) en Align Your Purpose, hoe we door energie en informatie te besturen, zowel onszelf als anderen kunnen genezen.

Massey presenteert de natuur van de realiteit en geeft aan dat we, door vijf kernprincipes te gebruiken, het leven kunnen besturen. Dit inzicht verrijkende boek met de visie van Massey laat zien dat deze nieuwe manier van gezondheid beschikbaar is voor iedereen. U kunt een exemplaar van dit boek (in het Engels en in de vorm van een PDF) downloaden door dit formulier in te vullen.         

Bekijk de NES Health DEMO

Zie hoe het NES Health Total WellNES Program ook grensverleggende resultaten kan bieden voor u, uw praktijk en uw clienten. Registreer hier om gelijk de video te bekijken.