home > wetenschap > hoe de nes-technologie werkt

Hoe de NES-technologie werkt met de energie van het lichaam

Het NES Total WellNES-systeem is ontworpen om de lichaamsenergie te lezen, daarmee te communiceren, en het door middel van stimulatie te veranderen.

Dit gebeurt op verschillende manieren (zoals ook beschreven in De technologie van de NES miHealth uitgelegd), maar in eerste instantie communiceert de NES miHealth met dat deel van het lichaam waarop het geplaatst wordt. Door zwak-elektronische signalen uit te zenden op dat deel, en dan te ‘luisteren’ naar de reactie die het lichaam daarop geeft.

De huid is een fantastische indicator om aan te geven wat er ‘onderliggend’ gebeurt. De huid is magnetisch. Als er een blokkade in de energiestroom of ander probleem is, wordt de huid magnetischer – meer ‘plakkerig’. De NES miHealth detecteert dit. Als deze specifieke plek gestimuleerd wordt, verandert de magnetische kracht .  Voor de NES miHealth hét teken dat het lichaam ‘antwoordt’ en een ‘herstelreactie’ geeft.

Een andere manier om naar deze technologie en de werking te kijken is dat alle cellen in potentie een bepaalde elektrische lading hebben. Cellen die ziek of moe zijn, of slecht werken hebben een mindere elektrische kwaliteit. Dit uit zich in een bepaalde magnetische waarde en het ‘plakkerige’ van de huid.

Door een specifieke plek – het weefsel  - energie te geven, helpt de miHealth het elektrische potentieel van deze cellen weer te laten stijgen, zodat ze weer ‘normaal’ en optimaal kunnen functioneren. De behandeling met de NES miHealth zorgt er tegelijkertijd voor dat het zenuwstelsel wordt gestimuleerd, door een signaal naar het brein te sturen. Hiermee wordt een verbinding gemaakt met de bron van de aansturing van dat deel van het lichaam, en kan ook het zelfherstellend vermogen zijn werk weer doen.

In essentie helpt de NES miHealth het lichaam te herstellen met het op peil brengen van het energieniveau en het verbeteren van de energiehuishouding. Dit gebeurt  door op specifieke frequenties, die zijn afgestemd op de frequenties van de organen en (sub)systemen, die door ons in kaart zijn gebracht, pulsen te geven. Het resultaat kan zijn: een verhoogd welzijn.

De  NES miHealth heeft ook een ‘uitzendmodus’, zodat hij niet in direct contact met het lichaam hoeft te zijn. Dan wordt gebruik gemaakt van gepulseerd elektromagnetische velden (Pulsed Electro-Magnetic Fields (PEMFs)). Hier leest u meer over PEMFs en de NES miHealth.

Hoe de NES technologie werkt met de informatie van het lichaam

De informatie van het lichaam is enigszins te vergelijken met de software van een computer. Het vertelt de biochemie van het lichaam hoe het zichzelf moet organiseren en structuren. Als u een perfect werkende ‘software’ heeft dan weet uw lichaam precies wat het moet doen en hoe het zichzelf kan herstellen. In wezen is het lichaam in staat te werken aan de hand van een blauwdruk of een set informatiecodes voor een optimale gezondheid en evenwicht.

Dankzij Peter Fraser, die het menselijk lichaamsveld en haar optimale werking gedurende dertig jaar lang in kaart bracht, heeft NES Health de NES ProVision ontwikkeld – een geavanceerde analyse software. De NES Provision leest de informatie van het lichaam door de informatie van ‘de kaart van het optimale lichaamsveld’ te versturen (via de NES miHealth of via een separaat scanapparaat) en de reactie, die elk lichaamsdeel apart, weer terugstuurt. De totale scan duurt slechts enkele seconden.

(Voor een meer diepgaande uitleg over hoe de reactie wordt gemeten, zie het artikel over Bio-energetische gezondheidsscreening.)   

Als de screening is voltooid, geeft de software een grafische weergave van de afwijkingen in de lichaamsenergie, die zijn gelokaliseerd. Daarnaast krijgt u een aanbeveling voor behandelingen, met onder meer de  Infoceuticals, NES miHealth-functies en NEStrition-supplementen die u kunt gebruiken. Deze stimuleren het zelfherstellend vermogen en herstellen de waargenomen verstoringen.

 

Informatie corrigeren met de NES miHealth 

Met de NES  miHealth versturen we informatie. We maken daarbij gebruik van de frequenties die specifiek zijn afgestemd op de frequenties van de lichaamsdelen die worden behandeld. Doordat ze op dezelfde golflengte zitten en dezelfde taal spreken kan de NES miHealth tegelijkertijd de reactie van het lichaam waarnemen en zich ervan verzekeren of de informatie ook daadwerkelijk is aangekomen. De NES miHealth kan dit uitvoeren in direct contact met het lichaam of in de zendmodus. Dit laatste is mogelijk omdat het lichaam altijd in staat is elektromagnetische signalen te ontvangen en versturen.

 

Informatie corrigeren met Infoceuticals en NEStrition      

Onze Infoceuticals en NEStrition-supplementen zijn ontwikkeld op basis van de theorie van de homeopathie. In plaats van sporen van de aandoening toe te voegen, hebben al onze supplementen een imprint met specifieke informatie die corrigeert en opbouwt. (Talloze onderzoekers hebben laten zien en bewezen dat imprints met informatie mogelijk zijn in iedere polymeer.)

Op dit moment bestaan de imprints van NES uit correctieve informatie die wordt ingeprint in colloïde mineralen en verschillende kruiden (en daarnaast ook in de geluidsgolven in onze helende muziek Cd’s en filmdocumentaires).

Het lichaam ontvangt en reageert op deze informatie en begint met het zelfherstel. Als u geïnteresseerd bent in de manier waarop cel-activiteiten beïnvloed kunnen worden door externe informatie en factoren kunt u dit artikel lezen.  

Bij NES hebben wij een compleet systeem voor de gezondheidszorg gecreëerd, dat:

  1. Verstoringen in het lichaamsveld diagnosticeert
  2. Deze correleert met informatie- en energetische storingen van de verschillende delen van het fysieke lichaam en de organen, en
  3. De verstoringen (gedurende enige tijd) helpt corrigeren met behulp van bio-elektrische stimulatie (met de NES miHealth), Infoceuticals en NEStrition-supplementen.

Neem contact op met ons om het NES Total WelNES-systeem te bespreken. Om zelf te ervaren hoe ons aanbod en de techniek u kunnen helpen in uw gezondheidspraktijk – voor uzelf en uw cliënten –  praktisch en uiteindelijk: in meetbare resultaten.

Bekijk de demo
Bekijk de demo van het Total WellNES systeemWatch a Demo of the Total WellNES System in action
Kenniscentrum
Download wetenschappelijke artikelen van NES Health en Peter Fraser en van andere internationale wetenschappers en auteurs