home > total wellnes systeem

Total WellNES Systeem

Ontdek het enige systeem dat zich richt op alle drie de kritische factoren voor gezondheid en welzijn, en dat in staat is om jou te helpen bij het corrigeren van alle aspecten van het lichaam: de informatie, energie én biochemie.

Het Total WellNES-systeem stelt medici en andere zorgverleners in staat om snel en eenvoudig de gezondheid van de cliënt te helpen herstellen door het 4-stappenproces toe te passen:

Naast dat krachtige resultaten geboekt worden om de gezondheid van patiënten en cliënten, die lijden aan een mogelijke veelheid klachten, te helpen, is onze aanpak erop gericht dat de cliënt en de practitioner een langdurige relatie opbouwen.

De opeenvolging van de 4 stappen in het Totaal WellNES-systeem is belangrijk. Het wordt pas echt effectief als dit proces continu wordt herhaald. Iedere maand een analyse van het lichaam maakt zichtbaar wat op dat moment het meest essentieel is in de behandeling.

De wetenschap achter Total WellNES

Kijken we naar het menselijk lichaam en een totaal welzijn dan zijn er drie kritische factoren voor een goede gezondheid en optimaal functioneren:

 1. Energie en de kwaliteit van de energiestroom door het lichaam;
 2. Informatie, die in het lichaam wordt gecreëerd, gedistribueerd en gereguleerd;
 3. Fysiologie, die het fysieke weefsel van het lichaam creëert.

Recent onderzoek in de biologie toont aan dat het lichaam een gestructureerd netwerk van informatie- en energievelden is. Ook wel het menselijk lichaamsveld (Human Body Field) genaamd. Deze wetenschap sluit aan bij het eigen, meer dan dertig jaar lange onderzoek, de klinische studies en de expertise van NES Health.

Terwijl de meeste van ons bekend zijn met het E=mc2 van Einstein, dat vertelt dat materie en energie equivalent zijn, is het belangrijk te weten dat energie op zich niet voldoende is om een organisatie te besturen en te beschrijven. Veel van de lichamelijke gezondheid wordt bepaald  door de ‘kwaliteit van het organiseren’.

Daarom is rekeninghouden met – en het herstellen – van de informatie van het lichaam een kritieke factor voor een goede gezondheid. Informatie bepaalt hoe het lichaam de energie (be)stuurt. De informatie staat centraal, zonder informatie beweegt de energie chaotisch.

Op basis van bovenstaande feiten zijn er slechts drie manieren om de gezondheid werkelijk te beïnvloeden:

 1. het herstellen van de lichaamsenergie en ervoor zorgen dat deze weer goed gaat stromen;
 2. Weer een imprint maken met de juiste informatie – zodat het lichaam weer in zijn oorspronkelijke staat komt, zoals bij de blueprint – om het optimaal te laten functioneren;
 3. de fysiologie weer opbouwen.    

 

Het verschil dat het Total WellNES-systeem maakt

Iedere gezondheidstherapie of filosofie – de chemische, de energetische, medische en de fysieke – allemaal beïnvloeden ze de gezondheid op een van bovenstaande wijzen.

Enkele voorbeelden:

Cognitieve therapie beïnvloedt de informatie van het lichaam via de gedachten. Maar als de energiekanalen die deze informatie transporteren vervuild of geblokkeerd zijn, dan moet het lichaam worstelen en extra inspanningen leveren om deze informatie op de plaats van bestemming te krijgen. Het energieniveau en de kwaliteit van de biochemie zijn dus direct van elkaar afhankelijk.

Zo werkt het andersom ook: accupunctuur of vergelijkbare therapieën kunnen de energie weer vrij door het lichaam laten stromen. Maar als de informatie die mee stroomt, niet is gecorrigeerd, dan is de verbetering maar van korte duur. Het gebeurt dan vaak dat het lichaam weer terug gaat naar minder optimaal functioneren omdat de informatie en de biochemie niet ‘behandeld’ zijn.

Het verschil dat het Total WellNES-systeem maakt, is dat het al deze drie kritische factoren tegelijk helpt behandelen - holistisch en in een passende volgorde, zodat het lichaam weer gezond wordt en optimaal kan functioneren.

Door naar deze kritische factoren van het lichaam – de energie, informatie en biochemie - te kijken en door deze te helpen corrigeren, kunnen we de neergaande spiraal in de gezondheid een impuls geven om te veranderen in een opwaartse - naar optimaal welzijn oftewel: Total WellNES.

 

Hoe het werkt

Onderstaand dé vier stappen naar Total WellNES, die tegelijkertijd de aanbevolen behandeling representeren van de therapie die u in uw praktijk kunt opnemen als u het Total WellNES-systeem toepast.

 

Stap 1. Scan en analyse met de ProVision Analyse Software

Op basis van meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek en meer dan een decennium aan klinische studies en het gebruik door practitioners, levert de NES ProVision snelle, gedetailleerde en accurate analyse. En misschien wel het meest sterke punt: de krachtige analyse is extreem makkelijke te ‘lezen’ en te begrijpen. Door met een simpele handeling uw miHealth of speciale scanner aan de ProVion te koppelen krijgt u in één klik en een paar seconden een anatomisch-correct en uiterst gedetailleerd grafisch overzicht. 

Tijdens de scan, die slecht enkele seconden duurt, analyseert de ProVision de drie kritische factoren voor een optimaal welzijn:

 1. De energiekracht en –stroom in het lichaamsveld;
 2. In welke mate de informatie verschilt van de optimale blueprint van het lichaam (de blauwdruk die we 30 jaar lang onderzocht en in kaart gebracht hebben). 
 3. De beste stoffen die de biochemie van het lichaam ondersteunen en helpen bij de opbouw.

De software geeft een analyse van 150 (sub)systemen in het lichaamsveld en laat daarbij van elk systeem zien wat de mate van vervorming of waar blokkades zijn, en welke nutriënten aanbevolen zijn om te helpen herstellen en opbouwen voor blijvend herstel. Aanvullend geeft de ProVision een aanbeveling voor het behandelprotocol – de onderstaande vervolgstappen.

Meer informatie over de NES ProVision

 

Stap 2. Eerste herstel met de NES miHealth

De volgende stap – na de scan – is een eerste herstel van de energiestroom van het lichaam door het helpen verlichten van klachten, het helpen opheffen van blokkades en/of stimuleren van zogenaamde trigger points. Ook ondersteunt de miHealth bij het normaliseren van het energieniveau.

Deze eerste ondersteuning bij het herstel vindt plaats door circa één tot drie sessies in de praktijk – niet-invasief - door middel van de miHealth – een handheld device. Iedere therapiefunctie duurt slechts een aantal minuten en ondersteunt de cliënt bij pijnverlichting, stress- en angstreductie en maakt de weg vrij voor de informatie, zodat deze ook daadwerkelijk daar kan komen waar herstel nodig is.

Meer informatie over de NES miHealth

 

Stap 3. Imprint en herstel met de Infoceuticals 

Het lichaamsveld weer helpen terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat – de blueprint – is de volgende stap. Dit vindt plaats aan de hand van een protocol waarbij de cliënt 30 dagen lang, 4 Infoceuticals tot zich neemt. Deze Infoceuticals bevatten de benodigde informatie – de re-imprrint - voor herstel. De ProVision geeft op basis van de scan een advies.

Daarbij wordt gekeken naar die twee componenten die de sleutel vormen bij het herstel van de betreffende cliënt:

 1. De intensiteit of hoeveelheid kracht, of brandstof die het lichaamsveld heeft;
 2. De organisatie en structuur van de informatiestroom, en hoeveel deze afwijkt ten opzichte van de blueprint om optimaal te functioneren.

Meer informatie over de NES Infoceuticals

 

Stap 4. Structurele opbouw en ondersteuning met de NEStrition

Naast het aanbevolen innameprotocol voor de Infoceuticals, wordt cliënten geadviseerd NEStrition supplementen te gebruiken voor de structurele opbouw en ondersteuning van hun fysiologie.

Als de blokkades worden opgeheven en de energie weer vrij te stroomt, neemt ook de kracht en kwaliteit van de informatie toe en start het lichaam weer met de opbouw van weefsel. De NEStrition helpen hierbij.

Het lichaam ondersteunen met bouwstoffen, gericht op die specifieke systemen en organen waar de behandeling op focust, versnelt het proces: het lichaam wordt schoon, herstelt en werkt aan een structurele opbouw van de gezondheid.

Ieder product in de NEStrition-reeks heeft een imprint met specifieke informatie en beschikt over onze speciale formule om het absorptievermogen te verhogen, zodat de bouwstoffen ook daadwerkelijk door het lichaam worden opgenomen. Hierdoor versnelt de opgaande spiraal naar gezondheid en welzijn. 

Meer informatie over de NEStrition

 

U doet - als practitioner – iedere 30 dagen een analyse met de ProVision, zodat u het herstelproces kunt monitoren en de behandelprotocollen kunt updaten. Op deze manier krijgt het lichaam precies wat het nodig heeft – op het gebied van al de 3 kritische factoren voor gezondheid en welzijn.

Zo ziet u waarschijnlijk iedere cyclus een krachtige voortgang en resultaten: pijn vermindert, ongemakken en blokkades verdwijnen en de energie neemt toe. Uw cliënten ervaren mogelijk meer helderheid, zijn minder emotioneel – hun informatie structureert zich steeds meer vanzelf en hun weefsel bouwt opnieuw op.   

Ook al ondervinden uw cliënten wellicht direct bij het eerste consult al verlichting van hun (pijn)klachten en andere ongemakken, de echte en daadwerkelijke voordelen van dit Total WellNES-systeem ervaren zij mogelijk op de lange(re) termijn - als echte correctie van de gezondheid ontstaat, en ze Total WellNES ervaren.  

 

Meer informatie over onze NES producten die worden gebruikt in het Total WellNES Systeem:

Bekijk onze demo om snel inzicht te krijgen in ons NES Health Total WellNES-systeem, het systeem waarin alle onderdelen nauw op elkaar zijn afgestemd en één geheel vormen. U leert meer over de ‘4 R’s’: Re-assess (scannen en analyseren), Rejuvenate (eerste herstel), Re-imprint (structureel herstel) en Rebuild (ondersteuning voor blijvend herstel). Ook ziet u hoe de NES Provision software en NES miHealth werken. Ook krijgt u een gedetailleerd overzicht van de wetenschap waarop zij gebaseerd zijn.

Deze video bekijken is de snelste manier om te ontdekken wat NES Health kan betekenen voor u, uw praktijk en de gezondheid van uw cliënten.

Vul het formulier in en krijg direct toegang

Bekijk de NES Health DEMO

Zie hoe het NES Health Total WellNES Program ook grensverleggende resultaten kan bieden voor u, uw praktijk en uw clienten. Registreer hier om gelijk de video te bekijken.


NES ProVision

Scant het lichaam in slechts enkele seconde en identificeert de blokkades en afwijkingen in de energiestroom en de informatie

NES Infoceuticals

Corrigeert verstoringen in de informatie van het lichaam - met een imprint van gepatenteerde bio-informatie

Bekijk een demo van het NES Health Total WellNES Systeem...

NES miHealth

Een eerste herstel van de lichaamsenergie door krachtige therapieën, die helpen blokkades op te heffen, trigger points te stimuleren en de energiestroom te corrigeren.

NEStrition

Zorgvuldig gebalanceerde voedingssupplementen, verrijkt met bio-informatie en onze unieke absorptieformule om het lichaam om het lichaam te helpen structureel te herstellen

...of vraag een 1 - op - 1 consult aan met een van onze NES specialisten