home > wetenschap > human body field

De wetenschap van het Human Body Field

Het menselijk lichaamsveld (human body-field (HBF)) is een complex, gestructureerd netwerk van velden die het gehele fysieke lichaam beslaan en aan de basis liggen van de gehele fysiologie. Deze wetenschap is gebaseerd op 30 jaar onderzoek en het gedetailleerd in kaart brengen van het lichaamsveld door de wijlen professor Peter Fraser, wetenschapper en acupuncturist. Onze theorie van het menselijk lichaamsveld kan eenvoudig uitgelegd worden als een verkenning van de energetische en informatiestructuur die aan de basis liggen van de biochemie van het lichaam.

NES Health gaat uit van de theorie dat in het universum informatie net zo belangrijk is als energie. Dit principe wordt verklaard in de laatste wetenschappelijke onderzoeken. Het ligt ook aan de basis van alles waar wij sinds begin 2000 voor staan en wat wij ontwikkelen voor een optimaal functionerend menselijk lichaamsveld: effectieve en beproefde tools om de gezondheid te verbeteren en in stand te houden.

Waarom informatie en energie de sleutels zijn voor een optimale gezondheid

Het E=MC2 van Einstein is ongetwijfeld de meest weergegeven vergelijking in de wetenschap. Ook wij gebruiken hem graag. In deze vergelijking zien we dat massa gelijk staat aan – en bestaat uit – energie. Kijken we naar het universum dan wordt ook daar de energie geformeerd door informatie. Informatie is het organiserende principe.

Wij zijn van mening dat als je naar de biochemische natuur van het lichaam kijkt, je verder dient te kijken dan de biologie en de medische wetenschap. Daar hoort volgens ons ook – en vooral - de energie en de informatie van het lichaam bij.

Evident op dit niveau van de biofysica, de bron van de gezondheid in het lichaam (net als de verslechtering) is het namelijk dat: goed georganiseerde informatie en energie in het lichaam gelijk staan aan een overall welzijn, en een optimale blauwdruk voor homeostase en gezondheid.

Met andere woorden: als de informatie en de energie verstoord raken dan verslechtert de gezondheid. Kijk bijvoorbeeld naar de natuurlijke efficiëntie van het lichaam. De natuur heeft een aantal zeer efficiënte technieken ontwikkeld dat het lichaam in staat stelt om zijn talrijke processen uit te voeren terwijl het heel weinig energie verbruikt. Als de gezondheid – inclusief de fysieke, emotionele en psychologische – op de een of andere manier niet optimaal is, dan is er bijna altijd sprake van een minder efficiënt energiegebruik in het lichaam. Oftewel: er wordt energie verspild.

Daarom kijken we als het gaat om welzijn altijd eerst hoe efficiënt ieder (sub)systeem van het lichaam met energie omgaat. Met onze technologie zijn we in staat om dit direct te meten en af te lezen. Ook identificeren we in een oogopslag de gebieden die aandacht nodig hebben.

We vergelijken het lichaamsveld van de cliënt met het oorspronkelijke besturingssysteem – de blauwdruk – deze is opgenomen in de software die wij geïnstalleerd hebben op onze apparatuur.

De NES miHealth, de NES ProVision scan en analyse software en de Infoceuticals (alle drie onderdeel van het Total WellNES-systeem) zijn alle drie ontworpen om de energie en informatie in het lichaamsveld te lezen, ermee te communiceren en te helpen corrigeren, zodat het kan terugkeren naar een optimale gezondheid. Klik hier voor het volledige artikel 'An introduction to the Human Biofield'. 

Bekijk de demo
Bekijk de demo van het Total WellNES systeemWatch a Demo of the Total WellNES System in action
Kenniscentrum
Download wetenschappelijke artikelen van NES Health en Peter Fraser en van andere internationale wetenschappers en auteurs