home > wetenschap > klinische proeven

Klinische proeven

Bij NES Health zelf hebben we talrijke klinische proeven gedaan. Daarnaast zijn we de samenwerking aangegaan met externe onderzoeks- en academische organisaties/instituten voor aanvullende onderzoeken. Onderstaand een selectie van de proeven die tot nu toe zijn uitgevoerd.

Klik op de links, die vermeld staan bij de proeven, voor een gedetailleerd overzicht en aanvullende links naar relevante documenten en presentaties van de onderzoeksresultaten.

 

ME/Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), studie door Emma Gillon

Emma Gillon, een NES practitioner die haar praktijk heeft in Edinburgh, Schotland, heeft een studie gedaan naar de werkzaamheid van NES Health als interventie bij ME/CVS. Ze deed dit in samenwerking met EDMESH – de Edinburgh ME zelfhulpgroep, die in 1987 is opgericht.

Enkele gegevens over de groep: de groep telt 230 leden, het comité bestaat uit 10 vrijwilligers die elkaar maandelijks ontmoeten, het is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling en de meest prominente ME zelfhulpgroep in Schotland. Het doel van de groep is: voorlichting geven, ondersteuning bieden, en het helpen bestrijden van isolatie en eenzaamheid, iets dat vaak voorkomt bij patiënten met ME/CVS.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de meerderheid van de deelnemers verbetering waarnam, zowel wat betreft symptomen (minder), als activiteiten die ze konden ondernemen (meer) tijdens de duur van het onderzoek. Ook al was het een kleinschalig onderzoek, de resultaten van deze studie zijn zeer veelbelovend. Drie van de deelnemers besloten door te gaan met het behandelprotocol - als gevolg van de positieve veranderingen in hun gezondheid. Uit zes andere casestudies bleek  dat er verstorende factoren waren die de uitkomsten beïnvloed hebben, zoals serieus tandheelkundig werk en druk om eerder weer aan het werk te gaan. 

Naar aanleiding van deze studie is een fonds opgericht voor de verkenning van NES als een complementaire therapie bij het verminderen van negatieve symptomen van ME/CVS.

U kunt het EDMESH onderzoeksrapport hier downloaden. Als u meer informatie wilt over deze studie dan kunt u contact opnemen met research@neshealth.com. Voor meer informatie over EDMESH kijk op http://www.edmesh.org.uk/.

 

NES miHealth Resultaatstudie 

Deze resultaatstudie is uitgevoerd om informatie te verzamelen over het gebruik en de werking van de NES miHealth. En deze vervolgens te gebruiken in en voor  onderzoeken, trainingen en marketingdoeleinden. Het doel van de studie was te achterhalen onder welke condities de NES miHealth optimaal functioneert:

In alle gevallen, werd 60% reductie van de symptomen ervaren. Na een tweede sessie rapporteerden nog meer deelnemers – 93% - een significante verbetering van hun conditie. De onderzoeksresultaten van deelnemers met chronische aandoeningen werden ook apart bekeken. Ze rapporteerden eveneens een onmiddellijk positief resultaat van de therapie. U kunt het rapport van de NES miHealth Resultaatstudie hier downloaden.

 

Het gebruik van de NES miHealth door werknemers in ploegendienst, door Emrik Suichies

Een klinische studie naar:  

Met het gebruik werd een stijgende lijn van verbeteringen op het gebied van vitaliteit in gang gezet, zoals beter slapen, gewichtsbeheersing en meer energie. Het beste resultaat na de interventie met de NES miHealth was dat de deelnemers aan het onderzoek beter in staat waren de overgang van de nacht- naar de dagdienst te maken. Ook gaven ze aan dat de nachtdienst makkelijker was en minder energie en kracht kostte. Deze studie geeft aan dat de NES miHealth het lichaam helpt bij het reguleren van zijn interne biologische klok, zodat het meer reactief en flexibel kan reageren op zijn omgeving.

Meer details van het onderzoek Werknemers in ploegendienst kunt u hier downloaden.     

Biosociaal Onderzoek naar de NES Health benadering van gezondheid en welzijn bij mensen met verschillende fysieke klachten, door Professor Anna van Wersch

Deze fenomenologische studie werd uitgevoerd op de Universiteit van Teesside in het Verenigd Koninkrijk, onder leiding van Professor Anna van Wersch, expert in de gezondheidspsychologie. Zij onderzocht de NES Health benadering van gezondheid en welzijn bij mensen met verschillende fysieke klachten: bij een groep van vijf individuen met medisch onverklaarbare symptomen. Mensen waarvan de symptomen niet te herleiden zijn naar een heldere en exacte oorzaak, bij wie het dus moeilijk is een medische diagnose te stellen.  De mensen die deelnamen aan deze studie waren onder meer gediagnosticeerd met Fybromyalgie, Myalgische Encefalomyelitis (ME) en het Prikkelbare Darmsyndroom (PDS) – alle drie de ziektes hebben kenmerken die chronisch zijn en kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Eerder anekdotisch  onderzoek naar de resultaten van het gebruik van NES Health bij deze groep was overtuigend. Het was echter geen consciëntieus en nauwkeurig onderzoek. Om deze reden werd een meer wetenschappelijk bio-psychosociaal onderzoek gestart.

De fysiologische metingen – voor en na de NES Health therapie - van het cortisol, sIgA, de bloeddruk en polsslag geven objectieve, positieve resultaten. De subjectieve metingen laten ook een positief effect  zien. Op één na: deze onderzochte verwachtte zowel een fysiologisch als en psychologische verbetering maar had een tegengestelde ervaring.

Dit goed uitgevoerde, veelzijdige onderzoek voorziet in wetenschappelijk gegronde gegevens die aangeven dat een NES Health behandeling ondersteuning biedt voor een beter welzijn bij deze condities die door middel van de conventionele geneeskunde moeilijk te behandelen zijn.

U kunt hier het rapport van de Teesside University downloaden.

Studie om het gebruik van de NES miHealth ‘Mind-functies’ met het meta-healing proces te beoordelen

Het doel van deze studie was te beoordelen of de NES miHealth – al dan niet – een effectieve aanvullende tool is om shocks veroorzaakt door conflicten te helpen oplossen tijdens de meta-healing therapie. Er werd gebruik gemaakt van een online vragenlijst waarin mensen zelf een beoordeling gaven. Er namen 60 mensen deel:  48 vrouwen en 12 mannen. Het resultaat was dat voor alle variabelen in het onderzoek een verbetering gold. Het grootste verschil (voor en na) was voor emotionele issues en issues die te maken hebben met de spijsvertering.  Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.

Observatiestudie van het gebruik van de protocollen van NES ProVisionscan in combinatie met de Heart Rate Variability meting

Deze informele observatiestudie is uitgevoerd in de Verenigde Staten door Jason Siczkowskycz, een natuurgeneeskundige en gecertificeerd NES practitioner. De studie laat zien dat de NES Health Infoceuticals een positief effect hebben op de scores van de autonome functie, zoals gemeten door de Heart Rate Variability. Het onderzoeksrapport van NES en  Jason Siczkowskycz kunt u hier downloaden. 

Het effect van NES Health op stress, uitgevoerd door Desiree Del Monte onder supervisie van Dr Norman Shealy, bij de Holos University

Deze dubbelblinde, placebo gecontroleerde, studie, geleid door een onafhankelijke onderzoeker werd uitgevoerd om het effect van de NES Health-aanpak op stress te bestuderen. De studie geeft aan dat de inzet van de NES Health-therapie een positief effect heeft bij het verlichten van stress en angsten. Deze studie werd dubbelblind uitgevoerd met een controlegroep die een placebo kreeg, bij de Holos University, door  Dr Norman Shealy, een gerenommeerd expert op het gebied van ‘informatiemedicijnen’, na een succesvol afgeronde pilotstudie. De presentatie van deze studie kan hier gedownload worden.

De werking van de NES Therapie in relatie tot het gebruik van drie vergelijkende instrumenten die de energie scannen en herstellen, door Dr Thornton Streeter

Deze vergelijkende, grootschalig studie (240 deelnemers) werd uitgevoerd  door het Centre for Biofield Science in Pune, India, onder supervisie van Dr Thornton Streeter, een gerenommeerd expert op het gebied van instrumenten die de energie scannen en herstellen. Deze studie werd uitgevoerd na een succesvolle pilotstudie waar 120 deelnemers aan mee deden. Bekijk het onderzoeksrapport van het Pune Centre voor meer informatie.